Weersomstandigheden

Beste leden,

Indien er opdooi is, kan er helaas niet getennist worden.
Heb je twijfels of er gespeeld kan worden vanwege de weersomstandigheden?
Bel dan even naar de kantine: 024- 397 1498

Via het antwoordapparaat krijg je dan te horen wat de stand van zaken is.

schermafbeelding-2016-12-01-om-15-54-17

 

  • Opdooi: Opdooi is een term uit de wegenbouw. Opdooi noemt men het verschijnsel wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door bevroren en ondoorlatende grond eronder.

    Bij opdooi gebeurt er het volgende. Na een langere periode van vorst is de ondergrond bevroren en vormt een dikke harde laag. Als de toplaag gaat dooien kan het smelt water van sneeuw en ijs niet wegzakken naar de drainage, het wordt tegengehouden door de bevroren onderlaag. De toplaag en een gedeelte van de lava fundering worden onstabiel door het vele water tussen de lava korrels. Het veld voelt bij betreding zacht en “sopperig” aan, door de onstabiele lava laag trapt u kleine deukjes in de fundering.

    Daarnaast wordt tijdens de vorst de mat losgevroren van de lava fundering. Je kan het een beetje vergelijken met het ontstaan van ijs op openwater. Vaak zie je hier ook een luchtlaag onderzitten. Door het ontstaan van deze “open” ruimte, kan de lavakorrel zich makkelijk bewegen waardoor een ongelijke onderlaag kan onstaan. Als er volop gespeeld wordt op een in opdooi zijnde baan, bestaat er dus een reële kans dat na de vorst periode de baan ongelijkheden ontstaan waardoor herstelwerkzaamheden nodig zijn.

    Na opdooi dienen de baan eerst te worden gewalst; op deze wijze brengt men de losgekomen lava – onder het tapijt – weer terug in zijn oude positie