Het kan vriezen en het kan dooien…

Omdat het nu ’s nachts steeds vriest en overdag niet, is er opdooi op de tennisbanen: dit betekent dat de ballen niet goed stuiteren.
Tenzij er gewalst wordt. Het is echter niet mogelijk om dit iedere dag te doen. Dit kost veel tijd en mankracht en na 1 nacht vorst kun je weer opnieuw beginnen.
In de ochtend heb je geen last van opdooi, omdat het dan nog koud is en de banen dus hard zijn.
De onderhoudsmannen doen hun best om de banen in ieder geval op dinsdag (wintercompetitie) en donderdag (DoMi groep) te walsen.
Mocht de baan toch te zacht zijn om te spelen: er staan walsen op de banen. 1 x rollen over het rode gedeelte is voldoende.
Ga niet spelen op zachte banen. Dit is niet alleen slecht voor de banen, maar het is ook niet goed voor uw eigen gewrichten.
Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie.

Opdooi:
Opdooi is een term uit de wegenbouw. Opdooi noemt men het verschijnsel wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door bevroren en ondoorlatende grond eronder.

Bij opdooi gebeurt er het volgende. Na een langere periode van vorst is de ondergrond bevroren en vormt een dikke harde laag. Als de toplaag gaat dooien kan het smelt water van sneeuw en ijs niet wegzakken naar de drainage, het wordt tegengehouden door de bevroren onderlaag. De toplaag en een gedeelte van de lava fundering worden onstabiel door het vele water tussen de lava korrels. Het veld voelt bij betreding zacht en “sopperig” aan, door de onstabiele lava laag trapt u kleine deukjes in de fundering.

Daarnaast wordt tijdens de vorst de mat los gevroren van de lava fundering. Je kan het een beetje vergelijken met het ontstaan van ijs op open water. Vaak zie je hier ook een luchtlaag onderzitten. Door het ontstaan van deze “open” ruimte, kan de lavakorrel zich makkelijk bewegen waardoor een ongelijke onderlaag kan onstaan. Als er volop gespeeld wordt op een in opdooi zijnde baan, bestaat er dus een reële kans dat na de vorst periode de baan ongelijkheden ontstaan waardoor herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Na opdooi dienen de baan eerst te worden gewalst; op deze wijze brengt men de losgekomen lava – onder het tapijt – weer terug in zijn oude positie