MijnKNLTB.nl

Tennissers vinden op mijnKNLTB.nl allerlei nuttige informatie, waaronder hun actuele rating, spelersprofiel en verenigingsinformatie. Ook is het mogelijk om je via mijnKNLTB.nl in te schrijven voor toernooien, ranglijsten op te vragen en de tussenstand in jouw competitiepoule te raadplegen. U dient zich hiervoor aan te melden op : https://mijnknltb.toernooi.nl/association/signup

Toernooi.nl

Voor het inschrijven van toernooien wordt er vaak gewerkt met toernooi.nl. Je dient je hiervoor eerst aan te melden bij mijnknltb.nl

KNLTB ClubApp

Download (kosteloos) de KNLTB ClubApp via de App Store of Play Store:

Kijk voor meer info op https://www.knltb.nl/clubapp