Lid worden/ opzeggen

Stef van Rijn
Burg. Ottenhofstraat 19
6561 CL Groesbeek
024- 397 2892
e-mail: ledenadministratie@tvgroesbeek.nl

Lid worden

Door het invullen van een inschrijfformulier vergezeld van een recente pasfoto, kunt u eenvoudig lid worden van onze gezellige vereniging. U kunt dit formulier bij de ledenadministratie (Stef van Rijn) of in de kantine afgegeven.
Het tennis seizoen loopt van 1 april t/m 31 maart.
Als men gedurende het seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato van het aantal verstreken maanden worden vastgesteld.

Klik hier voor een Inschrijfformulier lidmaatschap jeugd
Klik hier voor een Inschrijfformulier lidmaatschap senioren

Opzeggen lidmaatschap

Indien u heeft besloten om geen lid meer te zijn van onze vereniging, dan dient u het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie. Na opzegging van het lidmaatschap ontvangt u een bevestiging. Reageer als dit niet het geval is.
Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart en opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per mail vóór 31 december. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u verhuizen, verandert uw e-mail adres, heeft een een nieuwe foto op uw ledenpas nodig of wijzigt uw telefoonnummer?
Geef dit dan door aan de ledenadministratie.

Inzage ledenlijst

Indien u lid bent van onze vereniging, heeft u inzage in de ledenlijst. U dient zich hiervoor aan te melden bij www.mijnknltb.nl.
Klik hier voor meer informatie.

de gezelligste club van Groesbeek!