Ledenadministratie

Ledenadministratie & penningsmeester:
Stef van Rijn
Burg. Ottenhofstraat 19
6561 CL Groesbeek
06-10678778
e-mail: ledenadministratie@tvgroesbeek.nl

Lid worden

Senioren/ Studenten

Door het invullen van een inschrijfformulier vergezeld van een recente pasfoto, kunt u eenvoudig lid worden van onze gezellige vereniging. U kunt dit formulier bij de ledenadministratie (Stef van Rijn) of in de kantine afgegeven.
Het tennis seizoen loopt van 1 april t/m 31 maart.
Als men gedurende het seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato van het aantal verstreken maanden worden vastgesteld.

Klik hier voor een Inschrijfformulier lidmaatschap senioren.

Junioren (t/m 17 jaar)

De jeugd kan kiezen uit 2 verschillende Alles-in-1 pakketten.
Het Alles-in-1 pakket is per 6 maanden. Start is op 1 april. Na deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een volgende periode van 6 maanden. Het is mogelijk om tussendoor in te stromen, het lidmaatschap wordt naar rato berekend voor de resterende periode.
De betaling van het Alles-in-1 lidmaatschap wordt per kwartaal geïncasseerd via een automatische incasso (incasso data 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). De eerste termijn van het Alles-in-1 lidmaatschap wordt geïncasseerd op de 1e van de maand, volgend op de inschrijfdatum.    

Klik hier voor een Inschrijfformulier Alles-in-1 jeugd.

Opzeggen lidmaatschap

Senioren/ Studenten

Indien u heeft besloten om geen lid meer te zijn van onze vereniging, dan dient u het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie. Na opzegging van het lidmaatschap ontvangt u een bevestiging. Reageer als dit niet het geval is.
Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart en opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per mail vóór 31 december. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

Junioren (t/m 17 jaar)

Opzeggen van het Alles-in-1 pakket kan 2 x per jaar. Dit moet schriftelijk of per mail naar de ledenadministratie voor 15 januari (dan stopt het lidmaatschap per 1 april) of voor 15 juni (dan stopt het lidmaatschap per 1 oktober) Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
Bij deelname aan de competitie, dient deze eerst te worden afgespeeld alvorens men kan opzeggen.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u verhuizen, verandert uw e-mail adres, heeft een een nieuwe foto op uw ledenpas nodig of wijzigt uw telefoonnummer?
Geef dit dan door aan de ledenadministratie.