Contributie

Jaarlidmaatschap

jeugd t/m 17 jaar€ 70,- per jaar
senioren studenten (op vertoon van studentenkaart)€ 100,- per jaar
senioren€ 135,- per jaar
G-tennis (geen inschrijfgeld)€ 50,- per jaar
inschrijfgeld€ 10,- eenmalig
  • het gehele tennisseizoen geldig (1 april – 31 maart)
  • bij een 4e gezinslid (of meer) € 10,- korting per jaar

Zomerlidmaatschap

jeugd€ 30,-
senioren€ 37,50
  • geldig van 1 juli t/m 31 augustus
  • aanmeldingsformulier in de kantine verkrijgbaar (pasfoto vereist)

Het tennis seizoen loopt van 1 april t/m 31 maart.
Als men gedurende het seizoen lid wordt, zal de contributie naar rato van het aantal verstreken maanden worden vastgesteld.

Door middel van een elektronisch afhangbord kunnen de leden een baan afhangen. Via internet heeft u dan toegang tot het afhangbord om van huis uit de baanbezetting te bekijken. Het is niet mogelijk om zo een baan te reserveren. Hiervoor dient u naar de vereniging te komen.

Klik hier voor een Inschrijfformulier lidmaatschap jeugd.
Klik hier voor een Inschrijfformulier lidmaatschap senioren.