Toestemmingsverklaring

Tennisvereniging Groesbeek is bezig met het verzamelen van toestemmingsformulieren. Een onderdeel van de regelgeving omtrent de AVG, is het verkrijgen van toestemming van de personen waarvan gegevens worden verwerkt: jullie (leden van Tennisvereniging Groesbeek) dus. Om het regelen van de toestemming zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we een formulier gemaakt.

We willen jullie als leden van onze vereniging verzoeken om dit formulier op korte termijn in te vullen, zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke plicht. Dit moet door ieder individueel lid afzonderlijk gebeuren. Voor minderjarige leden is er een apart formulier opgemaakt, omdat hier de ouders/voogden moeten tekenen.

Klik hier voor het toestemmingsformulier jeugd
Klik hier voor het toestemmingsformulier senior.

Na ondertekening kan je deze afgeven in de kantine of in de brievenbus van de tennisvereniging achterlaten. Het is ook mogelijk om een foto van het ingevulde formulier te maken en deze te mailen naar info@tvgroesbeek.nl .

Als er vragen zijn over de AVG, dan kun je deze stellen per e-mail: info@tvgroesbeek.nl