Tijden & tarieven

Tijden

maandag
t/m
donderdag
tussen 14.00 – 14.50 uur
tussen 18.30 – 22.30 uur
vrijdag en zaterdag in overleg

Mocht u op al deze tijden verhinderd zijn, neem dan contact met mij op voor eventuele andere mogelijkheden.

Op de volgende dagen is er geen training:
Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren.

Klik hier voor een Inschrijfformulier-tennisles-senioren-2018
Deze dient u voor 16 maart volledig ingevuld in te leveren. Dit kan in de kantine, per e-mail of bij mij afgegeven worden.

Tarieven

Een les duurt 50 minuten.
Een half lesuur duurt 25 minuten.

U heeft de mogelijkheid om een serie van 12 lessen te volgen of losse lessen. Het lesgeld dient de 1e les te worden voldaan.

Serie lessen
De nieuwe lessen voor de senioren  beginnen in de week van 3 april. Dit gaat door tot aan de zomervakantie. Na de zomervakantie worden de lessen vervolgd.
Het gaat om 12 lessen.

12 lessen van 50 minuten
privéles € 500,-
2 personen € 250,- p.p.
3 personen € 195,- p.p.
4 personen € 145,- p.p.
12 lessen van 25 minuten
privéles € 250,-
2 personen € 125- p.p.

Tarieven losse lessen
Het is ook mogelijk om één of meerdere losse lessen te volgen. Dit kan zowel privé als in een groep.  De tijden en dagen gaan in overleg.

privéles 25 minuten € 22,-
privéles 50 minuten € 44,-
groepsles 50 minuten € 49,-

Verhindering:
Het niet aanwezig kunnen zijn van de lesnemer is voor eigen rekening. Bij privéles kan, mits minimaal 24 uur van tevoren afgezegd, in onderling overleg een ander tijdstip worden bepaald. Bij niet tijdig afzeggen zullen kosten in rekening worden gebracht.

Advies:
Zorg voor warme kleding en goed schoeisel.