Schooltennis

Tennis tijdens de gymles!

Afgelopen week hebben de kinderen van groep 4 & 5 van de basisscholen ‘t Vossenhol, De Sieppe, Op de Heuvel, Adelbrecht-Windekind en de Carolusschool, aan een schooltennisles meegedaan. Deze tennisles is gegeven door de tennistrainer Hans Bokern en vrijwilligers van Tennisvereniging Groesbeek. In het kader van sportontwikkeling en het promoten van de tennissport heeft de tennisvereniging deze lessen gegeven op de basisscholen om kinderen al vroegtijdig kennis te laten maken met deze sport. Tijdens de reguliere gymlessen komt deze sport weinig aan bod omdat de scholen niet het materiaal hebben om te oefenen. De kinderen waren erg enthousiast en ontvingen allemaal een tennisdiploma. De groepen 6 t/m 8 komen in het voorjaar aan bod maar dan op het tennispark aan de Cranenburgsestraat. Op 6 oktober starten de bal- en slagvaardigheidstrainingen voor de jeugd in de Biga.

Vossenhol gr 4-12

Vossenhol gr 4-13 Vossenhol gr 4-2 Vossenhol gr 4-5