Oudjaars receptie 30 december


Hierbij willen wij alle leden van Tennisvereniging Groesbeek uitnodigen voor de oudjaars receptie!
O.v.v. de (op dat moment) geldende corona maatregelen, zal de receptie plaatsvinden op donderdag 30 december van 14 tot 17 uur. U bent van harte welkom.

Namens het bestuur van Tennisvereniging Groesbeek