Opbrengst Jantje Beton

De collecte van Jantje Beton heeft € 680,41 opgebracht.
50 % is voor de tennisvereniging! Dus een aardig bedrag en meer dan vorig jaar.

We hopen dat er volgend jaar nog meer collectanten zijn die zich aanmelden.

Allen bedankt voor de medewerking.