Heb jij ook HART voor de club?

Deze maand willen wij (Frans Peters en Theo Hendriks) middels een actie 100 sponsors en of medeleden vinden die het met een eenmalige bijdrage van minimaal € 25,00 het mogelijk maken om een AED (Automatische Externe Defibrillator) aan te schaffen voor onze tennisvereniging. Sponsors krijgen ook voorrang om op 29 oktober deel te nemen aan de tennisclinic van Jacco Eltingh.

Een hart- of circulatiestilstand is altijd het gevolg van kamer ritmestoornissen van het hart. Men onderscheidt de schokbare- (defibrilleerbare) en de niet schokbare hartritmestoornissen. Ongeveer 45 à 50% van de hartstilstanden is schokbaar met een defibrillator. De meest voorkomende oorzaak van een hartstilstand is een hartinfarct (70%).
De overleving hangt sterk af van directe hulpverlening. Als men
binnen 6 minuten reanimeert en bij een schokbare hartritme- stoornis defibrilleert met een AED is de kans op overleving 50-70%. Elke minuut vertraging bij defibrillatie verlaagt de overlevingskans met 10%.
De gemiddelde responstijd van ambulances is 8-10 minuten en dit is te laat voor een kansrijke reanimatie. Reanimatie door omstanders verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer t.o.v. degene die niet door omstanders wordt gereanimeerd.
bron: Nederlandse Hartstichting

Besteding opbrengsten actie:
De opbrengsten van deze actie zullen gebruikt worden voor de aanschaf van de AED en buitenkast zodat deze voor alle leden toegankelijk is op ieder moment. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan instructie van zowel barpersoneel als geïnteresseerde leden. Eventuele extra inkomsten zullen gebruikt worden voor de aanschaf van een nieuwe TV voor ons clubgebouw.

Laten we dit met zijn allen proberen en schrijf je als sponsor in via de lijst in de kantine. Mogelijk zullen ook leden individueel worden benaderd. Bekendmaking van het eindbedrag zal plaatsvinden op zondag 29 oktober tijdens de tennisclinic van Jacco Eltingh.

Theo Hendriks en Frans Peters