Lever een nieuwe sponsor aan en ontvang een beloning!

Zoals eerder gemeld (via de nieuwsbrief) ontvangen leden een beloning voor het aanbrengen van een nieuwe sponsor. Inmiddels zijn er 3 nieuwe sponsoren aangebracht door 3 leden van onze Tennisvereniging.
Twee leden hebben de beloning inmiddels in ontvangst genomen en de andere krijgt dit een dezer dagen overhandigd.

Nieuwe sponsoren zijn:
Triton Support B.V.
Voetzorg Groesbeek
Nikkelen Elektrotechniek

Wie volgt dit goede voorbeeld?


Voordelig uit eten gaan? Breng een sponsor aan! 
Dit is mogelijk als u een nieuwe sponsor aanbrengt voor onze tennisvereniging. Iedereen heeft wel goede contacten met een winkelier en/of bedrijf in Groesbeek. Als u erin slaagt om die winkelier of dat bedrijf te enthousiasmeren om sponsor te worden van onze tennisvereniging staat wat ons betreft hier iets tegenover.
Wat moet u doen: benader de sponsor in spe en vraag of hij/zij geïnteresseerd is om sponsor te worden. Zo ja, dan geeft u die naam door aan Marcel v.d. Loop, Hans Bokern of aan Stef van Rijn. De sponsorcommissie neemt dan contact op met die sponsor in spe en als alles geregeld is en de betaling is binnen kunt u uw vergoeding tegemoetzien.

Wat zijn de sponsormogelijkheden: 
Er zijn 3 soorten sponsorcontracten (voor een periode van 3 jaar):

GAMESETMATCH
€ 175,- per jaar€ 275,- per jaar€ 375,- per jaar
een doek met logo
op baan 6 of 7
een doek met logo
op baan 3, 4 of 5
een doek met logo
op baan 1 of 2

Het doek is een uniform groen doek waarop het logo van de sponsor wordt vermeld. Het doek heeft een afmeting van 280/80cm en wordt door de Tennisvereniging aangeschaft en betaald. Daarnaast wordt het logo ook vermeld op onze website en komt deze ook in de kantine op het TV scherm.

kijk op de website voor de huidige sponsoren: https://tvgroesbeek.nl/tv-groesbeek/sponsors/
Deze sponsoren hoeft u dus niet te benaderen!

Wat kunt u nu verdienen? 
Dit is afhankelijk van het afgesloten contract, maar voor meer info: neem contact op met de sponsorcommissie: sponsorcommissie@tvgroesbeek.nl
Uiteraard mag u meerdere sponsoren aanbrengen en de uitkering geldt voor elke aangebrachte sponsor.
Een ander lucratief sponsorvoorstel voor onze Tennisvereniging is uiteraard altijd bespreekbaar.

Namens de Sponsorcommissie:
Marcel v.d. Loop ( 06-21662637 )
Hans Bokern ( 06-25123078 )
Stef van Rijn ( 06-10678778 )