Jeugdtrainingen per 1 april 2019

Beste leden/ ouders van jeugdleden,

Hierbij willen wij de leden, (ouders van) en jeugdleden informeren over de ontwikkeling rondom Hans Bokern, trainer van Tennisvereniging Groesbeek. Het Bestuur en Hans Bokern hebben, met wederzijdse instemming en belang, in goed overleg besloten dat per 1 april 2019 Hans Bokern stopt met het verzorgen van de (jeugd) trainingen.

De Tennisvereniging is reeds in gesprek met andere tennistrainers en tennisscholen, om te zien wat de beste oplossing voor de jeugdleden en voor ons is, zodat de trainingen voor de (jeugd) leden per 1 april gegarandeerd kan worden. Wij zullen zodra hier meer over bekend is, u hierover uiteraard op de hoogte houden.

Hierbij willen wij Hans Bokern nogmaals hartelijk danken voor zijn vele jaren trouwe inzet als trainer en uiteraard als lid, natuurlijk zullen wij ter zijner tijd een afscheidsborrel organiseren, om u de mogelijkheid te bieden Hans persoonlijk te bedanken en succes te wensen met een eventuele nieuwe uitdaging.

Een vriendelijke groet,
namens het bestuur van Tennisvereniging Groesbeek