Inschrijving training AED gebruik en reanimatie bij de tennisvereniging.

Sinds begin dit jaar is de tennisvereniging in het bezit van een Automatische Externe Defibrillator (AED).
Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
Om onze leden de mogelijkheid te geven kennis te maken met de grondbeginselen van reanimatie en het gebruik van de AED zal de Kompas Veiligheidsgroep twee
cursusavonden in augustus bij ons verzorgen.
Deze twee avonden zullen plaatsvinden op maandag 20 augustus en op woensdag 29 augustus.
Per avond worden hierin 3 groepen meegenomen. Per groep is de maximale bezetting 10 personen.
In totaal hebben op 2 avonden 2 x 30 personen (60 personen) de ruimte om deze training te volgen. De tijd per groep is 1 uur.
Op deze avonden worden de volgende begintijden per groep aangehouden: 18:00, 19:15 en 20:30.
Je kunt je op deze tijden en avonden inschrijven. Het formulier hiervoor ligt vanaf 1 juni achter de bar in ons clubgebouw.
De avond is uiteraard alleen voor leden.
De deelname is gratis en de locatie is ons clubgebouw.
Laten we zorgen voor een goede opkomst en schrijf je vooral in.
Met vriendelijke groet
Theo Hendriks