Huldiging jubilarissen

Het bestuur zou graag willen weten wie dit jaar een jubilaris van de tennisvereniging is. Dit betekent dat je 25, 40, of 50 jaar lid bent van de vereniging. Als dit voor jou van toepassing is, zou je dan je naam en het jaar dat je lid bent geworden, willen doorgeven aan Paul Kuperus: info@tvgroesbeek.nl.
De volgende jubilarissen zijn bij ons bekend:
50 jaar lid:
Ria Coenen (1971)
Jan Visser (1971)

40 jaar lid:
Theo Gerrits (1981)
Nel Gerrits (1981)
Els Spanjers (1981)

25 jaar lid:
Theo v.d. Heuvel (1996)
Irma v.d. Heuvel (1996)
Hemmie Hermsen (1996)
Bart Verwey (1996)
Ton Schoofs (1996)
Jacqueline Cremers (1996)
Henny Schoofs (1996)

We gaan er van uit dat we de jubilarissen tijdens het jubileum weekend (eind augustus) kunnen huldigen!