Er kan weer getennist worden!

De banen zijn gewalst, de zon schijnt: er mag weer getennist worden!

  • Helaas is wegens Corona maatregelen alleen enkelspel toegestaan.
  • Banen 1 en 2 zijn gesloten wegens bestraten! Deze banen zijn niet gewalst: bij betreden ontstaat er schade aan de banen.
  • Gaarne niet over het zandbed van het bestraten lopen! Indien het afhangbord hierdoor tijdelijk niet toegankelijk is: spelen op goed fatsoen.