Een vol parkeer terrein

Vanwege renovatie werkzaamheden aan woningen tegenover de Tennisvereniging wordt het parkeerterrein deels gebruikt als opslag plaats voor een aantal containers. Dit zal de komende 3 maanden het geval zijn.

Wij verzoeken u met klem om de auto NIET voor de ingang van de Tennisvereniging te parkeren. Indien er een noodgeval is, moeten de hulpverleners voor de deur kunnen komen.
Wij vragen u de auto in de overige parkeervakken te parkeren of aan de Cranenburgsestraat (waar toegestaan is natuurlijk).