De nieuwe banen- update 2

9 juli 2019
Zoals het er nu uitziet, duurt het niet lang meer voordat er weer getennist kan worden! Alles verloopt volgens schema.
De banen liggen, het zand ligt er, de mini baan ligt en aan het hekwerk wordt gewerkt.
Op zondag 8 september zullen de banen feestelijk geopend worden. Meer informatie volgt nog.

Mini baan/ oefenmuur
Jeugdleden kunnen straks tegen/ met hun ouders tennissen op de nieuwe minibaan! Dit geldt ook voor ouders die zelf geen lid zijn. Toegang tot de minibaan is alleen mogelijk met het juiste schoeisel (sportschoenen zonder noppen).

Geef je op voor het Mini & Maxi toernooi en doe mee met het 1e toernooi op de nieuwe banen. Klik hier voor meer informatie.