De jeugd mag weer gaan tennissen!

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Goed nieuws dus!
Het bestuur, de jeugdcommissie en Maximum Tennis hebben onderling overleg gehad en willen hier zo snel mogelijk mee van start gaan. Wij willen de volgende sportmogelijkheid aanbieden:

 • Vrij tennis op woensdag tussen 16.00-20.00 uur voor jeugd t/m 18 jaar, alleen na aanmelding.
 • Trainingen voor jeugd t/m 18 jaar vanaf maandag 4 mei.

Wij zouden heel graag voor onze jeugdleden al op woensdag 29 april het hek openen om een balletje te komen slaan. Of dit mag is nu nog niet geheel duidelijk (6 mei is natuurlijk geen probleem). De regels worden streng nageleefd en er wordt dus ook bekeurd als er onrechtmatig omgegaan wordt met de maatregelen.
Dus alleen als het mag, kunnen we voor a.s. woensdag jullie na opgave (vergeet vooral het telefoonnummer niet waarop we je kunnen bereiken) indelen. Lukt het woensdag niet, dan zou een verplaatsing voor 1x naar de donderdag een mogelijkheid zijn. Geef even in je mailtje aan of dit ook voor jou een optie is!

We zijn echter wel gebonden aan de voorwaarden/ richtlijnen die ons worden opgelegd door de regering en de KNLTB. Voor leden vanaf 19 jaar is het absoluut NIET toegestaan om het tennispark te betreden!


De richtlijnen voor jeugd t/m 18 jaar op een rijtje:

Vrij tennis voor jeugdleden t/m 18 jaar:

 • Alleen voor jeugdleden t/m 18 jaar.
 • Iedere woensdag tussen 16.00 – 20.00 uur, onder begeleiding van een bestuurslid.
 • Met ingang vanaf woensdag 29 april, op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen.
 • Aanmelden verplicht via mail info@tvgroesbeek.nl onder vermelding van:
  • Naam spelers
  • Datum en voorkeur speeltijd
  • Telefoonnummer
 • Alleen toegang tot het park op vertoon van ledenpas.
 • Ouders/ begeleiders mogen het park niet betreden.
 • Kantine, kleedkamers, toiletten binnen blijven gesloten. De buiten wc is geopend en wordt regelmatig schoongemaakt.
 • Voor alle jeugd geldt:
  • Afstand houden van elkaar. Je moet met je racket in je hand een rondje kunnen draaien zonder elkaar te raken.
  • Je speelt alleen op je eigen baan en gaat niet naar andere kinderen op andere banen.
  • Na afloop verlaat je het tennispark en blijf je niet ‘hangen’.
 • Neem je eigen tennisballen mee.
 • De minibaan is voor kinderen t/m 12 jaar geopend voor maximaal 4 kinderen. Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar voor maximaal 2 personen.

Tennistraining voor jeugdleden t/m 18 jaar:

 • Het tennispark is alleen tijdens jeugdtrainingstijden geopend voor jeugdleden t/m 18 jaar, onder begeleiding van de trainer.
 • Trainingen beginnen vanaf maandag 4 mei.
 • De trainingen stoppen 5 minuten eerder zodat de groepen elkaar niet in de weg lopen. Kom dus niet te vroeg naar de training.
 • Tijdens trainingstijden is er geen vrij tennis voor jeugd en senioren.
 • Ouders/ begeleiders mogen het park niet betreden.
 • Kantine, kleedkamers, toiletten blijven gesloten. De buiten wc is geopend en wordt regelmatig schoongemaakt.
 • Trainingsvorm: de trainers volgen de richtlijnen van de KNLTB.
 • Voor alle jeugd geldt:
  • Afstand houden van elkaar, ook van de trainer. Je moet met je racket in je hand een rondje kunnen draaien zonder elkaar te raken.
  • Max. 8 kinderen per training, verspreid over minimaal 2 banen.
  • Voor aanvang van de training moeten alle kinderen hun handen desinfecteren. De trainer zorgt hier voor.