De hoogtepunten van 2016…

Afgelopen zaterdag was de nieuwjaarsreceptie en werd er (onder het genot van een glaasje bubbels) door de voorzitter even kort teruggekeken op het afgelopen jaar.

2016 was het 45ste jubileumjaar van de Tennisvereniging. Dit is gevierd met een sportfestival i.s.m. De Lubert en Total Spirit. Natuurlijk werden ook de jubilarissen op deze speciale dag gehuldigd.

Er zijn diverse toernooitjes georganiseerd zoals bijvoorbeeld het vakantietoernooi, ladies day, het snerttoernooi en dit jaar voor de 1e keer het oudjaarstennis. Er waren ook weer 2 grote open toernooien: het Open Dubbel toernooi en het Zevenheuvelentoernooi. Beide goed bezocht.

Zowel in het voorjaar als in het najaar, waren er veel competitie teams actief op de baan. En natuurlijk is er nog onze eigen wintercompetitie, die nog in volle gang is. De racket toss op maandag was ook een groot succes. En iedere donderdag staan er flink wat 55+ op de baan.

De jeugdcommissie heeft het schooltennis voor de basisscholen weer verzorgd en was aanwezig bij de SPOG Koningsspelen (sportdag). Dit i.c.m. het sportfestival, heeft een groot aantal nieuwe leden opgeleverd! Tijdens het Mini Maxi toernooi waren alle banen in gebruik en het was erg griezelen op het Halloween toernooi.

Voor de G-tennissers was het een druk jaar. Naast de lessen die zij wekelijks volgen (in een periode van 3 maanden), deden ze ook mee met de Special Olympics in het Goffert stadion. Dit heeft zelfs 1 gouden, 2 zilveren en 5 bronzen medailles opgeleverd.

De cijfertjes:
Op 1 januari 2016 waren er 388 leden.
Op 1 januari 2017 waren er 395 leden.
In 2016 zijn er 29 nieuwe jeugdleden bijgekomen en op dit moment zijn er totaal 84 jeugdleden.

De jeugdcommissie heeft (door het organiseren van diverse activiteiten) een maximale subsidie van de gemeente ontvangen. Ook komend jaar wordt hier weer gebruik van gemaakt.

Met ingang van 1 januari 2017 komt de Tennisvereniging in aanmerking voor investeringssubsidie! Er is een werkgroep actief informatie aan het inwinnen over verduurzaming en led-verlichting en dit zal in de toekomst de nodige kosten besparen.
Er is een actieve sponsorcommissie opgezet, wat natuurlijk de nodige centen in het laatje zal gaan brengen.

Binnenkort verschijnt de jaarkalender op de website en deze komt in de kantine te hangen. Hier staan alle activiteiten (zover bekend) op vermeld. Houd ook de website in de gaten voor het laatste nieuws. U kunt dit automatisch ontvangen via de digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website (rechts onderin: Blijf op de hoogte).

De vereniging doet haar best om de contacten met de leden zo optimaal te houden. Heeft u een idee, laat het ons weten of geef u op als vrijwilliger.

Het is belangrijk dat alle leden, van junior tot senior, zich thuis en betrokken voelen bij de vereniging. Daarnaast is ook het financiële aspect van vrijwilligerswerk van het grootste belang voor onze vereniging. Hierdoor kunnen de kosten laag worden gehouden en is het ook mogelijk om de contributie en prijzen op een verantwoorde wijze laag te houden en dus betaalbaar voor een ieder.

Het bestuur wenst alle leden een gelukkig,
een sportief en vooral
een gezond 2017 toe!