Biljarten bij Tennisvereniging Groesbeek

In het clubhuis staat een professioneel biljart. Er is inmiddels een biljartgroep die iedere week komt biljarten.

Mocht u belangstelling hebben om met een groepje structureel te komen biljarten, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar voorzitter@tvgroesbeek.nl  

We kunnen dan overleggen over het tijdstip, waarop biljarten in het clubhuis mogelijk is en de kosten.
Uiteraard is het ook mogelijk om als de kantine open te komen biljarten.
Een half uur biljarten kost 1 euro. U kunt dit afrekenen bij het barpersoneel.

Namens het bestuur,
Frans Geurts