Baanreglement en afhangregels

Men is gerechtigd te spelen, als door de betrokkene op het digitale afhangbord,  op een bepaalde baan, op het juiste tijdstip is afgehangen met een geldige KNLTB pas, of bijvoorbeeld bij verhuur door de dienstdoende barmedewerker met de beheerderspas.

Er mag uiterlijk 3 kwartier van te voren bij enkelspel  en 1 uur van te voren bij dubbelspel worden afgehangen, met dien verstande dat men op het park aanwezig dient te blijven, dit geldt voor alle spelers die op het afhangbord zijn ingevoerd.

Spelers/speelsters die niet afgehangen hebben op het afhangbord mogen niet als speler/speelster op de baan actief zijn.

Spelers/speelsters die zichtbaar zijn op het afhangbord dienen ook daadwerkelijk op het park aanwezig te zijn, afhangen voor elkaar is dus niet toegestaan.

Speelduur:

Bij enkelspel bedraagt de speelduur 45 minuten (2 passen zichtbaar op het afhangbord) en bij dubbelspel 60 minuten (4 passen zichtbaar op het afhangbord).


Speeltijden:

De banen zijn bespeelbaar gedurende het seizoen op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 23.00 uur (’s winters tot 22.30 uur). En op zaterdag en zondag van 9.00 tot 22.00 uur. In verband met geluidsoverlast voor de buren, dient men op zondag op baan 1 en 2 niet voor 10.00 uur te spelen.

Antwoordapparaat:
Als de banen door de weersomstandigheden (grote hitte, regenval, sneeuw of ijs) onbespeelbaar zijn, dan wordt er een antwoordapparaat aangesloten op de telefoon van de kantine. Dus bij twijfel vooraf even bellen.

BAANRESERVERING

 • Afhangen/Reserveren:  De leden hangen af via het digitale afhangbord dat zich buiten op het terras bij baan 1 bevindt. Door “afhangen” te selecteren gevolgd door “eerst volgende vrije baan”, wordt u gevraagd uw pasjes door de kaartlezer te halen. U krijgt daarna een baan toegewezen. (Voor introducés wordt afgehangen door de dienstdoende barmedewerk(st)er met de beheerderspas.)
 • Baankeuze: Het systeem bepaalt de baan waarop u wilt spelen. U krijgt de eerst volgende baan die vrij komt of al vrij is. U kunt dus niet zelf de tijd van spelen en de baan kiezen.
 • Doorhangen: Als u speelt op een baan blijft u spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag u weer afhangen. Tijdens uw speeltijd uw passen doorhangen staat het systeem niet toe. Eerder stoppen met tennis om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen staat het systeem ook niet toe.
 • Opnieuw afhangen: Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan kunt u pas weer afhangen als het 10 minuten later is dan de eindtijd van de periode waarop u had afgehangen.
 • Reservering annuleren: Een reservering voor afhangen kunt u binnen 10 minuten nadat u deze gemaakt heeft nog annuleren. Vervolgens kunt u dan weer een nieuwe reservering maken.
 • Reservering bekijken: Om te bekijken wanneer u ook al weer moet spelen kunt u “overzicht banen” of “wanneer speel ik” selecteren.
 • Bij dubbelen: Als twee personen een reservering maken kunnen twee andere personen zich zelf toevoegen en er zo een dubbel van maken. De eindspeeltijd wordt dan aangepast (van 45 naar 60 minuten) als er achter u niemand anders op die baan een reservering heeft staan. Anders, blijft de speeltijd gewoon 45 minuten (ook al staat u nu met vier man op de baan).
 • Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het geval uw baan al vrij is (omdat uw voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag u natuurlijk eerder beginnen.
 • Training: Voor trainingen mag alleen gebruik gemaakt worden van baan 6. Voor jeugdtraining in de middag mag ook baan 7 erbij worden gebruikt.
 • Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, racket toss, etc. Tijdens competitie- en toernooidagen is het baanreglement niet van toepassing.  Dan zijn de regels gesteld door de competitie- en toernooileiding van toepassing.
 • Geen geldige pas: Afhangen met een ongeldige pas is niet mogelijk. Raakt een speler zijn geldige ledenpas kwijt dan zal hij/zij dit moeten melden bij de penningmeester, want pas dan kan er gebruik gemaakt worden van de beheerderspas, de penningmeester zal een nieuwe KNLTB pas aanvragen en de kosten hiervoor (€ 7.50) zullen worden doorbelast aan het betreffende lid. Het bestuur kan maatregelen nemen als dit te vaak gebeurd.

Gedragsregels

 • Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers/speelsters en eventuele scheidsrechters en de parkbeheerders.
 • Iedereen dient met de juiste tenniskleding op de baan te verschijnen, ook bij tropische temperaturen, zo is spelen met ontbloot bovenlichaam verboden.
 • Gooi geen afval op de banen.
 • Roken en het gebruik van glaswerk (bidons zijn een prima alternatief) op de banen is ten strengste verboden.
 • Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn, u kunt iedere baan afzonderlijk bereiken via de parkpaden.
 • Honden dienen altijd aangelijnd te zijn.
 • Auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet, de hoofdingang van ons park dient vrij gehouden te worden voor eventuele hulpdiensten.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken.
 • Het verplaatsen van scheidsrechtersstoelen, het wijzigen van de net hoogte en dergelijke gebeurt uitsluitend door de daartoe bevoegden.
 • Als door regen het water op de baan blijft staan, is het ten strengste verboden om dit te verwijderen met trekkers, vegers of iets dergelijks. Dit zal de afwatering alleen maar vertragen omdat het drainage stelsel hierdoor dicht slibt, wacht geduldig tot het water weg ebt, hoge uitgaven en lang wachten tot het water verdwijnt worden hiermee voorkomen.

Tips

 • Gebruik juist schoeisel. Schoenen die geschikt zijn voor gravel, zijn dat ook voor kunstgras. Er zijn wel speciale kunstgras schoenen, maar bedenk dat je hiermee niet op gravel mag spelen (kan nodig zijn i.v.m. bijvoorbeeld toernooien of competitie).
 • Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat uw tennisballen duidelijk gemerkt zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen door de vereniging beschikbaar gesteld.

Baanverlichting

 • De verlichting kan naar behoefte worden in/uitgeschakeld. Dit gebeurt vanuit de kantine. Als de kantine gesloten is, kun je de verlichting ook vanuit buiten inschakelen. Hiervoor zit bij baan 3 en baan 6 een kastje. Door op de groene knop te drukken, worden de lampen ingeschakeld. Indien de knop gaat knipperen, heeft u 10 minuten de tijd om de lampen te heractiveren voordat deze wordt uitgeschakeld.
 • De verlichting wordt uiterlijk om 22:30 uur uitgeschakeld.


Introductieregeling
Een introducé heeft rechten, maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed door. Je bent en blijft gastheer c.q. gastvrouw.

 • Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de baan gebruik te maken en dit kan alleen tijdens de openingstijden van de kantine.
 • Een introducé kan maximaal 3 x per jaar van deze mogelijkheid gebruik maken.
  Een introducé kan alleen afgehangen worden door de dienstdoende barmedewerk(st)er op het digitale afhangbord met de beheerderspas.

Discussie:

In situaties waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.
Overtreding van de regels kan leiden tot een tijdelijke maatregel genomen door het bestuur of een volledige royering afhankelijk van frequentie en aard van de overtreding(en).


de gezelligste club van Groesbeek!