Inschrijven Clubkampioenschappen 2019

Het programma is nog niet helemaal rond, we zijn nog opzoek naar Spaanse muzikanten!!! (opgeven mag bij Ingrid en Marije).
MAAR, het is wel al mogelijk om je op te geven voor de CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019 mix/ enkel: https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=8652502D-6856-4C81-A8D9-C53BB564B6B7

Ook dit jaar is er voor iedere speler weer een passende categorie: Voor de beginnende spelers, voor de al wat langer spelende leden en voor de 55 plussers.
DUS, damas y señores: wacht niet tot maart en schrijf je in voor dit gezellige club toernooi!

Algemene ledenvergadering 27 februari 19.30 uur

De vergadering begint stipt om 19.30 uur. De streef eindtijd is 21.30 uur.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De agenda (o.v.v. wijzigingen):

 1. Opening
 2.   Notulen ALV d.d. 28 februari 2018
 3.   Jaarverslagen
 4.   Vernieuwing van de kunstgrasbanen
 5.   Aanschaf LED verlichting / Zonnepanelen
 6.   Financieel Verslag 2018
 7.   Verslag Kascommissie
 8.   Begroting 2019
 9.   Clubladder 
 10.   Vrijwilligers o.a. voor barbezetting
 11.   Contributie verhoging 2019
 12.   Rooster van aftreden
 13.   Situatie bestuur en commissies
 14.   Verkiezing bestuur
 15.   Verkiezing kascommissie
 16.   Mededelingen
 17.   Rondvraag
 18.   Sluiting

NLDoet! op zaterdag 16 maart

NLDoet! op zaterdag 16 maart

Om alvast in de agenda te noteren: Klussen bij de tennisvereniging op zaterdag 16 maart.

Er zijn diverse klussen uit te voeren:

 • schuren en schilderen deuren in de hal, kleedkamer en toiletten
 • divers tuinonderhoud
 • opruimen opslag achter oefenmuur
 • grote schoonmaakbeurt kantine/ kleedkamers/ toilet/ keuken
 • opknappen terras
 • schuren en schilderen banken (onderhoud)
 • onderhoud midgetgolfbaan

Aanmelden is niet nodig, iedereen is van harte welkom.

Het zou leuk zijn als er ook wat jongere leden en competitieteams komen om hun steentje bij te dragen.

Zomercompetitie op woensdagavond.

Zomercompetitie op woensdagavond.

Wil jij competitie spelen op woensdagavond?
Geef je dan nu op voor de zomeravondcompetitie. Zeven woensdagavonden in mei en juni speel je in de zomeravondcompetitie. 
Deze competitie is voor spelers en speelsters van 17 jaar en ouder en voor alle speelsterktes.

Minimaal vier spelers per team
Een team bestaat uit minimaal vier spelers. Je speelt per avond vier dubbels. Dat kan 4x HD zijn, 4x DD of 1x DD, 1x HD en 2x GD.

Woensdagavond vanaf 19.00
De wedstrijden beginnen op woensdagavond om 19.00 uur. Voor deze competitie geldt ‘Compact Spelen’, dus elke partij duurt ongeveer 1 uur en een kwartier.

Speeldagen
Er wordt gespeeld op woensdag 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2019.

Kosten
Per team betaal je € 100,– . Deze honderd euro wordt verdeeld over de teamleden.
Dus bij 4 spelers betaal je per persoon €25,–

Aanmelden
Meld je team aan vóór zondag 10 maart 2019, stuur een mail naar competitie@tvgroesbeek.nl
In de mail zet je de namen van de 4 teamleden, inclusief bondsnummer.
Ook ontvang ik graag de naam en telefoonnummer van de teamcaptain. 

Heb je geen team, wil je toch in de zomeravondcompetitie spelen? Meld je dan individueel aan, ik probeer dan een nieuw team samen te stellen.

Vragen?
Stuur een mail naar competitie@tvgroesbeek.nl of stuur een whats’appbericht naar 0641874462

Jullie doen toch mee?

Sportieve groeten,

Silvia Matijssen
VCL Tennisvereniging Groesbeek


Jeugdtrainingen per 1 april 2019

Beste leden/ ouders van jeugdleden,

Hierbij willen wij de leden, (ouders van) en jeugdleden informeren over de ontwikkeling rondom Hans Bokern, trainer van Tennisvereniging Groesbeek. Het Bestuur en Hans Bokern hebben, met wederzijdse instemming en belang, in goed overleg besloten dat per 1 april 2019 Hans Bokern stopt met het verzorgen van de (jeugd) trainingen.

De Tennisvereniging is reeds in gesprek met andere tennistrainers en tennisscholen, om te zien wat de beste oplossing voor de jeugdleden en voor ons is, zodat de trainingen voor de (jeugd) leden per 1 april gegarandeerd kan worden. Wij zullen zodra hier meer over bekend is, u hierover uiteraard op de hoogte houden.

Hierbij willen wij Hans Bokern nogmaals hartelijk danken voor zijn vele jaren trouwe inzet als trainer en uiteraard als lid, natuurlijk zullen wij ter zijner tijd een afscheidsborrel organiseren, om u de mogelijkheid te bieden Hans persoonlijk te bedanken en succes te wensen met een eventuele nieuwe uitdaging.

Een vriendelijke groet,
namens het bestuur van Tennisvereniging Groesbeek 

Cash Back actie voor leden!

Maak iemand lid van Tennisvereniging Groesbeek en verdien € 15 of een waardebon t.w.v. € 25 .

Jeugd leden kunnen € 15,- cash verdienen:
De ledenadministratie neemt daarna contact op om de € 15,- te overhandigen aan het jeugdlid (in overleg met de ouders/voogd natuurlijk). Dit zal zijn zodra het nieuwe lid is ingeschreven en het verschuldigde contributiegeld is betaald.

Senior leden kunnen een waardebon t.w.v. € 25,- verdienen:
De ledenadministratie neemt daarna contact op om de waardebon te overhandigen. Dit zal zijn zodra het nieuwe lid is ingeschreven en het verschuldigde contributiegeld is betaald.

Je kunt zoveel nieuwe leden zoeken als je wilt!

Voorwaarden:
– diegene die een nieuw lid werft, is lid van Tennisvereniging Groesbeek.
– het nieuwe lid vult een inschrijfformulier in met daarop de extra tekst: nieuw tennis lid aangebracht door lid (voor-, en achternaam van het bestaande lid).
– het nieuwe lid schrijft zich in voor een lidmaatschap voor de periode van minimaal 12 maanden.
– de verdiensten worden uitgekeerd aan het bestaande lid (zodra het nieuwe lid is ingeschreven en het verschuldigde contributiegeld is betaald).

7 januari Racket Toss

7 januari Racket Toss

Vanaf maandag 7 januari is er weer de wekelijkse Racket Toss!
Je kunt aanschuiven wanneer je wilt.
Indien er voldoende gelijkwaardige spelers zijn, wordt de 2e ronde zo veel mogelijk op speelsterkte gespeeld. We hopen hiermee meer leden een kans te geven om lekker te tennissen en om tennismaatjes te vinden.

1e ronde
(willekeurige speelsterkte)
19.00-19.55 uur
koffie/ thee19.55-20.10 uur
2e ronde
(zoveel mogelijk op speelsterkte)
20.10-21.00 uur
3e ronde21.05-22.00 uur

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
Ook als je nog niet zo lang tennist, geef dit even door aan de rest van je spelers en dan wordt hier rekening mee gehouden.

Voor iedereen die de Racket Toss avond niet kent:

 • Ieder lid is welkom, zowel beginners als gevorderden.
 • Er wordt in principe gedubbeld.
 • Er wordt getost in de 1e ronde, dat wil zeggen geloot met wie en tegen wie je tennist.
 • De 2e ronde wordt (indien mogelijk) op speelsterkte gespeeld.
 • Je kunt 1, 2 of 3 rondes meedoen!
 • Tussen de 1e twee rondes door, is er een gratis kopje koffie/ thee.

Wintercompetitie deel 2 en kampioen deel 1

Het is mogelijk om je op te geven voor het 2e deel van de wintercompetitie. Dit kan met dezelfde partner zijn, of een andere. In de mix en/of de dubbel.

Opgeven gaat via www.toernooi.nl . Klik hier

Vicieuze cirkel
Het zou leuk zijn als er meer mannen gaan meespelen. Een vaak gehoord argument om niet mee te doen is: ” er doen zo weinig spelers mee”.
Tja, als iedereen dat blijft roepen, gaat er natuurlijk niet veel veranderen!
DUS, regel een paar mannen en geef je allen op. Dan weet je tenminste zeker dat er nog meer spelers van je eigen niveau zullen zijn.
Er wordt tegenwoordig niet meer op tijd gespeeld, maar om 2 sets! Wellicht kan dit je over de streep halen..

Wil je meer weten of heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Isabel Verwiel (e-mail: i.h.verwiel@live.nl).

De kampioenen van deel 1 zijn:

Dames
1- Ingrid & Marije
2- Oda en Diny

Heren
gedeelde 1e plaats:
1- Henk & Wim
1- Wouter & Wil
2- Ben & Marcel

Gemengd
1- Bart & Nubia
2- Dennis & Chris


Wat is wintercompetitie precies?

De wintercompetitie is een interne competitie, dat wil zeggen dat je alleen tegen eigen clubleden van tennisvereniging Groesbeek speelt.

 • Je kunt meedoen in de Dames Dubbel, Heren Dubbel of Gemengd Dubbel (de laatste alleen bij voldoende animo).
 • Je geeft je samen met je partner op via toernooi.nl (wintercompetitie1819, deel 2)
 • Je speelt (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) een aantal wedstrijden in de 1e periode (23 oktober t/m 18 december). Je kunt je in december opgeven voor de 2e periode (start 8 januari).
 • De wedstrijden zijn altijd op de dinsdagavond vanaf 19 uur (max 1 wedstrijd per avond). 
 • Er worden poules op speelsterkte gemaakt. Ook dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
 • Een wedstrijd gaat om 2 complete sets! Dus niet 2 gewonnen sets. Na afloop schrijf je de uitslag op het wedstrijdformulier in de kantine
 • Als je een keer niet kunt spelen, kun je onderling bepalen wanneer de wedstrijd gespeeld gaat worden. Of je zoekt een vervanger die voor je speelt.
 • De uitslagen tellen niet mee voor je ranking. Het is vooral een gezelligheidstoernooi dat er voor zorgt dat je ook in de wintermaanden lekker de baan op gaat!

Tips
Geef je ook op als je nog geen partner hebt, dan gaan wij op zoek naar een geschikte partner.
Je kunt ook een groep van 3 spelers maken en onderling bepalen wie er wanneer speelt.


Toestemmingsverklaring

Tennisvereniging Groesbeek is bezig met het verzamelen van toestemmingsformulieren. Een onderdeel van de regelgeving omtrent de AVG, is het verkrijgen van toestemming van de personen waarvan gegevens worden verwerkt: jullie (leden van Tennisvereniging Groesbeek) dus. Om het regelen van de toestemming zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we een formulier gemaakt.

We willen jullie als leden van onze vereniging verzoeken om dit formulier op korte termijn in te vullen, zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke plicht. Dit moet door ieder individueel lid afzonderlijk gebeuren. Voor minderjarige leden is er een apart formulier opgemaakt, omdat hier de ouders/voogden moeten tekenen.

Klik hier voor het toestemmingsformulier jeugd
Klik hier voor het toestemmingsformulier senior.

Na ondertekening kan je deze afgeven in de kantine of in de brievenbus van de tennisvereniging achterlaten. Het is ook mogelijk om een foto van het ingevulde formulier te maken en deze te mailen naar info@tvgroesbeek.nl .

Als er vragen zijn over de AVG, dan kun je deze stellen per e-mail: info@tvgroesbeek.nl 

Wintercompetitie 2e deel

Dinsdag 18 december is de laatste wintercompetitie dag van dit jaar. Het 1e deel zit er dan op.
Het is binnenkort weer mogelijk om je op te geven voor het 2e deel. Dit kan met dezelfde partner zijn, of een andere. In de mix en/of de dubbel.

Opgeven gaat via www.toernooi.nl . Het toernooi staat er op moment van schrijven nog niet op. Maar als volgende week gaat zoeken op : Wintercompetitie 1819 deel 2, zou je het moeten kunnen vinden.

Wil je meer weten of heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Isabel Verwiel (e-mail: i.h.verwiel@live.nl).


Wat is wintercompetitie precies?

De wintercompetitie is een interne competitie, dat wil zeggen dat je alleen tegen eigen clubleden van tennisvereniging Groesbeek speelt.

 • Je kunt meedoen in de Dames Dubbel, Heren Dubbel of Gemengd Dubbel (de laatste alleen bij voldoende animo).
 • Je geeft je samen met je partner op via toernooi.nl (wintercompetitie1819, deel 1)
 • Je speelt (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) een aantal wedstrijden in de 1e periode (23 oktober t/m 18 december). Je kunt je in december opgeven voor de 2e periode (start 8 januari).
 • De wedstrijden zijn altijd op de dinsdagavond vanaf 19 uur (max 1 wedstrijd per avond). 
 • Er worden poules op speelsterkte gemaakt. Ook dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
 • Een wedstrijd gaat om 2 complete sets! Dus niet 2 gewonnen sets. Na afloop schrijf je de uitslag op het wedstrijdformulier in de kantine.
 • Als je een keer niet kunt spelen, kun je onderling bepalen wanneer de wedstrijd gespeeld gaat worden. Of je zoekt een vervanger die voor je speelt.
 • De uitslagen tellen niet mee voor je ranking. Het is vooral een gezelligheidstoernooi dat er voor zorgt dat je ook in de wintermaanden lekker de baan op gaat!

Tips
Geef je ook op als je nog geen partner hebt, dan gaan wij op zoek naar een geschikte partner.
Je kunt ook een groep van 3 spelers maken en onderling bepalen wie er wanneer speelt.Diverse mededelingen

Tuindagen
Op woensdag 26 december en vrijdag 28 december is er GEEN vrijwilligers tuin ochtend.
De eerstvolgende tuindagen zijn woensdag 27 februari en vrijdag 1 maart.

Info:
Tussen 9.00 en 12.00 uur ben je van harte welkom om de vaste tuingroep (Frans, Cor & Theo) een handje te komen helpen. Aanmelden is niet nodig. Het gaat om lichte werkzaamheden. Tussendoor is er tijd voor een kopje koffie of thee met wat lekkers.


Racket Toss
Maandag 17 december is er nog racket toss!
Op maandag 24 en 31 december gaat de racket toss niet door.
De eerstvolgende racket toss in het nieuwe jaar is op maandag 7 januari.

Info:
Je kunt aanschuiven wanneer je wilt.
Indien er voldoende gelijkwaardige spelers zijn, wordt de 2e ronde zo veel mogelijk op speelsterkte gespeeld. We hopen hiermee meer leden een kans te geven om lekker te tennissen en om tennismaatjes te vinden.

1e ronde 
(willekeurige speelsterkte)
19.00-19.55 uur
koffie/ thee19.55-20.10 uur
2e ronde

(zoveel mogelijk op speelsterkte)
20.10-21.00 uur
3e ronde21.05-22.00 uur

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! Ook als je nog niet zo lang tennist, geef dit even door aan de rest van je spelers en dan wordt hier rekening mee gehouden.

Voor iedereen die de Racket Toss avond niet kent:

 • Ieder lid is welkom, zowel beginners als gevorderden.
 • Er wordt in principe gedubbeld.
 • Er wordt getost in de 1e ronde, dat wil zeggen geloot met wie en tegen wie je tennist.
 • De 2e ronde wordt (indien mogelijk) op speelsterkte gespeeld.
 • Je kunt 1, 2 of 3 rondes meedoen!
 • Tussen de 1e twee rondes door, is er een gratis kopje koffie/ thee.


Wij wensen iedereen fijne feestdagen!

Oudjaarsborrel 29 december

Oudjaarsborrel 29 december

Op zaterdag 29 december a.s. willen wij traditioneel met u het jaar afsluiten, kort terugblikken op wat is geweest en vooruit kijken naar wat gaat komen.
Onze Kampioenen 2018 huldigen en proosten op een wederom succesvol 2019, 6 teams maar liefst zijn dit jaar als 1ste geëindigd in de voor- en najaarscompetitie.  

U wordt ontvangen met een glaasje bubbels en ontvangt een paar consumptiebonnen van ons, verder zorgen wij voor een hapje en natuurlijk ontbreken de oliebollen niet.

Het Bestuur zou uw komst erg op prijs stellen om er gezamenlijk een gezellige jaarafsluiting van te maken.

U bent van harte welkom van 16.00 tot 20.00 uur.