Algemene ledenvergadering 28 februari

Op woensdag 28 februari om 20.00 uur is de algemene ledenvergadering.

Er zal deze avond een belangrijke beslissing genomen moeten worden m.b.t. verduurzaming van het tennispark.
Het wordt op prijs gesteld als U  hierbij aanwezig kunt zijn.