Algemene ledenvergadering 27 februari 19.30 uur

De vergadering begint stipt om 19.30 uur. De streef eindtijd is 21.30 uur.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De agenda (o.v.v. wijzigingen):

 1. Opening
 2.   Notulen ALV d.d. 28 februari 2018
 3.   Jaarverslagen
 4.   Vernieuwing van de kunstgrasbanen
 5.   Aanschaf LED verlichting / Zonnepanelen
 6.   Financieel Verslag 2018
 7.   Verslag Kascommissie
 8.   Begroting 2019
 9.   Clubladder 
 10.   Vrijwilligers o.a. voor barbezetting
 11.   Contributie verhoging 2019
 12.   Rooster van aftreden
 13.   Situatie bestuur en commissies
 14.   Verkiezing bestuur
 15.   Verkiezing kascommissie
 16.   Mededelingen
 17.   Rondvraag
 18.   Sluiting