AED is geïnstalleerd!

De AED heeft een mooie plek bij de entree gekregen. De kast van de AED is voorzien van een alarm. Dus alleen openen in geval van nood.

Wij verzoeken alle leden om de auto in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren! Mocht er een noodgeval zijn, dan is het voor de hulpdiensten een stuk makkelijk om de tennisbaan te bereiken.

Vanaf heden is het alleen mogelijk om de entree van de kantine met een geldige KNLTB pas te betreden. Neem deze dus iedere keer mee, om af te hangen op het afhangbord.