Woensdag 29 maart: beslis mee!

Wij hopen heel veel leden te zien op
woensdag 29 maart om 20.00 uur
tijdens de Algemene Ledenvergadering!

1. Opening
2. Verduurzaming, toelichting door Green Liz
3. Notulen ALV d.d. 2 maart 2016 (klik hier)
4. Jaarverslagen
5. Financieel Verslag 2016
6. Verslag Kascommissie
7. Begroting 2017
8. Contributie verhoging 2017
9. Vrijwilligers
10. Rooster van aftreden
11. Situatie bestuur en commissies
12. Verkiezing bestuur
13. Verkiezing Kascommissie
14. Mededelingen
15. Rondvraag
16. Sluiting

Wat is een Algemene Ledenvergadering (ALV) en wat kan ik ermee?
De ALV is hét orgaan binnen de vereniging waarin leden kunnen bepalen wat er met de club gebeurd. De Algemene Ledenvergadering is dus een vergadering over het wel en wee van de club waarvoor alle leden zijn uitgenodigd en mee mogen praten én beslissen. De ALV is de plaats waar beleid en regels van de club worden gemaakt. Op de ALV bepaal je als lid dus zelf mede hoe jouw club er uitziet. De ALV is de plaats waar je je stem kunt laten horen én invloed kunt uitoefenen op de weg die de club inslaat.