11 maart: Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 11 maart is iedereen van harte welkom tijdens de Algemene Leden Vergadering.
We beginnen om 19.30 uur. We gaan er vanuit dat de leden hierbij aanwezig zullen zijn.
Indien u verhinderd bent, dient u zich af te melden via: info@tvgroesbeek.nl